Κασέτα ταχείας δοκιμής αντιγόνου COVID-19 (Σάλιο)-Συνηθισμένο στυλ